Realisatiefase

Realisatiefase

  • Opstellen vraagspecificatie;
  • Projectleiding realisatiefase;
  • Vergunningsaanvraag;
  • Overleg Nutsbedrijven;
  • Beoordelen technische rapportages;
  • Beoordelen bestek en tekeningen;
  • Financiele afwikkeling.