Producten

Een selectie van producten en diensten waarin Van der Padt Civiele Projecten u kan adviseren:

Beleid en Beheer

 • Begeleiding implementatie beheerplannen;
 • Begeleiding implementatie beleidsplannen;
 • Opstellen handboek openbare ruimte;
 • Opstellen technisch programma van eisen/ kwaliteitshandboek;
 • Opstellen afdelingsplannen;
 • Opstellen budgetplanning;
 • Opstellen college- en raadsvoorstellen;
 • Begeleiding implementatie beheerpakket;
 • Financiële doorrekening beheerplannen;
 • Inzichtelijk maken wat gevolgen zijn van bezuinigingen.

Initiatiefase

 • Kostenraming Grondexploitatie;
 • Beoordelen stedenbouwkundig plan;
 • Opstellen beeldkwaliteitsplan;
 • Opstellen projectovereenkomsten;
 • Verwerven van subsidies.

Realisatiefase

 • Opstellen vraagspecificatie;
 • Projectleiding realisatiefase;
 • Vergunningsaanvraag;
 • Overleg Nutsbedrijven;
 • Beoordelen technische rapportages;
 • Beoordelen bestek en tekeningen;
 • Financiele afwikkeling.

Bestuurlijke advisering

 • "Vertalen" technische rapportages naar college- en raadsadviezen;
 • Teksten opstellen voor begroting;
 • Opstellen evaluaties;
 • Opstellen planning & control;
 • Stukken schrijven ten behoeven van voorjaars- en eindejaarnota;
 • Stukken schrijven voor jaarrekening.