Beheerfase

Wat doen wij in de beheerfase ?

Beleid en Beheer

  • Begeleiding implementatie beheerplannen;
  • Begeleiding implementatie beleidsplannen;
  • Opstellen handboek openbare ruimte;
  • Opstellen technisch programma van eisen/ kwaliteitshandboek;
  • Opstellen afdelingsplannen;
  • Opstellen budgetplanning;
  • Opstellen college- en raadsvoorstellen;
  • Begeleiding implementatie beheerpakket;
  • Financiële doorrekening beheerplannen;
  • Inzichtelijk maken wat gevolgen zijn van bezuinigingen.